Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | System. arkivfört. | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Några digitala Utställningar

Norrbotten på Skansen

Norrbotten är sparsamt representerat på Skansen i Stockholm. Vi följer i spåren av Norrbotten, och möter bl.a. famlijen Bergman och får veta mer om deras historia. Gå till den virtuella rundturen.

Vassholmen

Under stora delar av 1900-talet är Vassholmen flottningsskilje för Kalix älv. Här sorteras det flottade timret, och paketeras ihop för de olika skogsbolagen. Det är älvflottningens hjärta, skulle man nog kunna säga....

Fler digitala utställningar...

Nyheter från ekomuseet

Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix
Ekomuseets kulturrum invigs 15/5 på Folkets hus i Överkalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish.

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Detta är ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Interntfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olosons ättlingar.

1,609
RESULTS
rss


PART OF
Additional Collections
Media Type
1
collections
1,015
texts
410
images
108
web
53
movies
20
audio
More right-solid
Year
23
2016
43
2015
24
2014
34
2013
20
2012
11
2011
More right-solid
Topics & Subjects
1,245
historisk skogsexport från kalix älvdal
411
grytnäsarkivet
314
kalix avd e brev
222
kalix avd k fotografier
200
filipsborgsarkivet
195
Nederkalix
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
420
grytnäsarkivet
264
filipsborgsarkivet
128
bildarkivet
116
bergman-olson-almska samlingarna
101
nordiska museets föremål
95
arkitektur- och designcentrums bilder
More right-solid
Language
1,395
Swedish
1
Norwegian
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jan 25, 2017 Bergmankällor
texts
eye 4,143
favorite 0
comment 1
Hernösands stifts historia och herdaminne, Härnösand 1876-1879 av Jakob Fredrik Biberg. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
favorite ( 1 reviews )
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergmankällor, kalix avd l böcker, herdaminne,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 1,863
favorite 0
comment 1
Ãstersund 1890-92 För att se filmer på Filmarkivet behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.
( 1 reviews )
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Play
movies
eye 29
favorite 0
comment 0
Berättelsen om en av Bergmans gårdar i Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäs, grytnäs herrgård, johan bergman olson
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 74
favorite 0
comment 0
4 st brev från 1880 till Emanuel Deutsch från J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare j.a. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 150
favorite 0
comment 0
Avtal om en optionsaffär där säljarna P.A. Svanberg, David Svanberg och Gustav Svanberg utlovar aktieoptioner i AB Båtskärsnäs till köparen C.A. Gowenius i Luleå. Avtalet är under tecknat av samtliga berörda.
Topics: kalix id 134-135, kalix avd f avtal, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
År 2011 beviljade Internetfonden ett mindre stipendium till mig under rubriken A tt göra kul turarvsmaterial tillgängligt och öppet på nätet. T anken med det projektet var att vidareutveckla fritidsprojektet, samt att dokumentera och levandegöra ett kulturarv i form av digitala originaldokument. Jag vill också förmedla det den bakomliggande historien till besökaren på ett enkelt och tilltalande sätt. Med den här rapporten försöker jag förmedla några lärdomar...
Topics: kalix avd l litteratur, kulturarv, tillgängligt, öppet, ideellt arbete, internetfonden,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Nordiska museets föremål
image
eye 37
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Tidigare ägare: Grelsson, Grels
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Rian, Dräkt, Huvudbonader, Mössor
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 71
favorite 0
comment 0
Förteckning över timmertransporter som utförts med P.A. Svanbergs egna hästar i sågverksföretaget.
Topics: kalix id 202-203, kalix avd h förteckning, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Meddelande till Nordiska Trävaru AB om att när dom tar över Bergman, Hummel & Co så följer det med 150 aktier i Båtskärsnäs.
Topics: kalix id 72, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 120
favorite 0
comment 0
Rickard tackar får dom pengar han fick med senaste brevet. Tillvaron i Uppsala upplever han som oerhört tråkig. Systern Helen som just är där berättar hur trevligt hon har det hos Waldenströms. För närvarande läser han mekanik, vilket han kommer att tentera i nästkommande vecka. Han hoppas på att kunna ta examen till i December. Rickard tycker sig inte varit så flitig denna termin , han har känt sig distrait och underligt likgiltig, saknat inspiration och haft svårt med...
Topics: kalix id 460-465, avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, studier, utbildning, skola
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Stenströmshandlingar
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
Domstolsutdrag angående arvet efter Chrispin Lindberg 6 maj 1857.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stenströmshandlingar, arv, chrispin lindberg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 110
favorite 0
comment 0
O.H.Ström skriver till sin vän P.A. Svanberg att det blir nog nödvändigt att motionera om järnväglinjens sträckning i synnerhet då han nu träffat en militär som visat sig villig att anföra uteslutande militära skäl för att banan inte skulle dras i en rakare linje mot Haparanda.
Topics: kalix id 546-548, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd e brev, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g div räkenskaper,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 149
favorite 0
comment 0
Brev från 1882, till Johan August Bergman från dottern Hilda Bergman, gift Montelius
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 107
favorite 0
comment 0
2 st brev från H. Örtenblad 1882 till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 124
favorite 0
comment 0
Sammanställning av bolaget samlade tillgångar och skulder som balanseras vid ettt belopp av 4.409.927,34 kr. Bergman Hummel & co
Topics: kalix id 657-662, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd g...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 141
favorite 0
comment 0
Manne beskriver hur hans ekonomiska uppgörelser med Enskilda banken ter sig och att Paul omöjligt kan återbetala sitt lån på 12 000 kr denna månad. Manne pekar på att hans tillgångar på kreditivet inte är mer än 30.000 kr, efter alla hans utgifter.
Topics: kalix id 702-705, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd b brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Play
movies
eye 17
favorite 0
comment 0
Kulturhistoria i Kalix - vad kan det bli av det? Videoblogg från 2014 Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kulturhistoria, kalix
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 152
favorite 0
comment 0
Försäljning av hemman nr.7 i Sangis by på del av Risön med tillhörande strand och vattenrätt till träpatron David Svanberg.
Topics: kalix id 107, kalix avd f sangis, historisk skogsexport från kalix älvdal, fillipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 247
favorite 0
comment 0
Försäljning av hemman nr.7 i Sangis by på del av Risön med tillhörande strand och vattenrätt till träpatron David Svanberg.
Topics: kalix id 105-106, kalix avd f sangis, historisk skogsexport från kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Addebodaarkivet
texts
eye 93
favorite 0
comment 0
Handskrivna noteringar från Addebodaarkivet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna, österskär,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 83
favorite 0
comment 0
Brev daterat 27 april 1886, till Johan August Bergman från Bengt Lundgren angående bygge av bro över Kalix älv
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f brobygge, kalix avd e brev,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Carl Emanuel Bergman begär hos Nordiska kreditbanken att en räkning på 32.677 kr som finns på hans broder John skall överföras på Carl Emanuel Bergman.
Topics: kalix id 628, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd g, carl...
Stora bilder från släktgrenen med ättlingar till Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, bergman-olson-almska...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 202
favorite 0
comment 0
Handlingar rörande Tuna, Österskär
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, kalix avd f tuna, tuna, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 31
favorite 0
comment 0
Interiör, sällskapsrum med fåtöljer och öppen spis samt golv i stenmaterial Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, sällskapsrum, fåtöljer,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 38
favorite 0
comment 0
Detalj av interiör, entréhallen med golv av stenmaterial Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, entrehall, entre, golv, stengolv
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 73
favorite 0
comment 0
Interiör, enkelrum med tänd sänglampa. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, enkelrum, sänglampa
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 78
favorite 0
comment 0
Handlngar rörande en uppgörelse med Johannes Sällström 1871
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f sällström
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 186
favorite 0
comment 0
Simon visar sin omtanke om sina föräldrar, särskilt då får mamma som nu varit sjuk en längre tid. Han berättar dessutom om Rickards andra tenta i matematik som han hoppas skall ha gått vägen, även om det är ovanligt raskt genomfört. Fördelar och nackdelar med olika upplägg av sina studier förklarar Simon i brevet får sina föräldrar. Simon berättar också om hur han kämpar vidare med sina studier i Civilrätt. Därutöver begär han pengar ( 300 kr ) hemmifrån för både...
Topics: kalix id 442-448, avd e, historisk skogsexport från kalix älvdal, studier, utbildning, skola
Trafikrapporter från företaget Stockholm-Rimbo järnväg, också med rapporter från bl.a. Södra Roslags kustbana och Rimbo-Sunds järnväg. 1902-05. Mycket ofullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-rimbo järnväg, addebodaarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 72
favorite 0
comment 0
Tre st telegram i december 1882 från Burman till Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Play
movies
eye 18
favorite 0
comment 0
Ett besök i Fattenborg i juli 2014, videoblogg Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, fattenborg, videoblogg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 80
favorite 0
comment 0
Brev och telegram från Haverman 1870 till Schwartz, Bergman och Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 169
favorite 0
comment 0
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by nr 1 Wälivaara
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Magnus Cedergren
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
xx
Topic: xx
1904-12-01
Topic: magnuspagang
Emanuel Deutsch (bror till frun Henrika Bergman, född Deutsch) utanför sitt sommarhus på Waldemarsudde, kanske i början av 1870-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f fotografier, waldemarsudde, emanuel deutsch
Ett antal interna överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co under perioden 1862-1879.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd f bergman hummel & co
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 95
favorite 0
comment 0
Född Amalia Lindgren, gift med Filip Bergman (son till Olof Bergman Olson)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, alma bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
texts
eye 184
favorite 0
comment 0
Per Eriksson noterar sina skyldigheter till föräldrarna samt noteras hemmanets skulder till bl a majoren Bethen. Detta är uppbud nr 3.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, stråkanäs, historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Addebodasamlingens bilder
image
eye 91
favorite 0
comment 0
Ebba Wetterdal, född 1851
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ebba...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Fullmakt till Hernösands Enskilda bank att dra så mycket som erfodras av P.A Svanbergs beviljade lån på 10.000 kr för att betala skulder inkl. räntor.
Topics: kalix id 121, kalix avd fullmakt, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 136
favorite 0
comment 0
Brandförsäkringshandlingar för Näsbyn nr 6
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Undertecknad J.O.Sjöberg redovisar för AB Båtskärsnäs en förteckning över bolagets hemman i området kring Gyljen samt deras åbor och i vilka som betalt det årliga arrendet.
Topics: kalix id 68, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Sammandrag av utbetalda räntor under året 1904.
Topics: kalix id 429, avd g, historisk skogsexport från kalix älvdal, ekonomi, ränta
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 15
favorite 0
comment 0
Lars Olod Brännvall säljer 83000 sågtimmer till rubricerade bolag vid Kalix Älv ovan Jock.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, jock, lars olof...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
movies
eye 225
favorite 0
comment 0
Berättelsen om Henrik Deutsch, Johan Bergman Olsons svärfar
Topic: magnuspagang
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 142
favorite 0
comment 0
91 st brev från år 1853, till J.A. Bergman från Johan Bergman Olson.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Bilder från Therese Bergmans album
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, porträtt, therese...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 394
favorite 0
comment 0
Månadsvisa trafikuppgifter för Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg för åren 1887-1905. Inte fullständigt.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Play
movies
eye 23
favorite 0
comment 0
Cnut Sundqvist berättar om kustmuseet i Siknäs, Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kustmuseet, siknäs, kustmuseet i siknäs, siknäs...
En tryckt styrelse- och revisionsberättelse från Bergman Hummel och co 1894
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a styrelsehandlingar, bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 255
favorite 0
comment 0
Johannes Sällström skriver till P.A. Svanberg och berättar om sin syn på vilka negativa konsekvenser deras planer på ett nytt företag kan få för olika parter. Brevet kan ses som en varning till P.A. Svanberg och hans partner C. Bergbom.
Topics: kalix id 307-310, historisk skogsexport från kalix älvdal, sällström, svanberg, bergbom,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Arrendekontrakt mellan förvaltaren David Svanberg och AB Båtskärsnäs 1903
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 34
favorite 0
comment 0
Modell Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, modell
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 67
favorite 0
comment 0
Interiör, lågt runt bord vid fönster med gardin Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, gardin, lågt runt bord, bord
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Arkitektur- och designcentrums bilder
image
eye 37
favorite 0
comment 0
Interiör, matbord med vita dukar intill vägg med textil konst. Hotell Valhall i Kalix, Arkitekt: Mattsson, Bertil, Arktekt: Kai-Larsen, Sven, Fotograf: Sundahl, Sune, Bilderna är tagna i november 1955
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Kalix samhälle, Nytorget, Hotell Valhall, matbord, vita dukar, vägg,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Johan Hedberg som var ägare till Kakel- & Fajansfabriken i Sundbyberg har tagit ett lån som han härigenom intygar att han kommer att återbetala plus 6% ränta. Vem mottagaren framgår inte. Men troligen är det P.A.Svanberg.
Topics: kalix id 249, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Kalixbygdens forskarförenings arkiv
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Henrik Henriksson (Brändström) kvitterar sin hustrus brors arv till bevis för sin svåger
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, stråkanäs, kalixbygdens forskarförenings arkiv,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 31
favorite 0
comment 0
Brevet handlar om Nils Fredrik Bergmans enka inte har kunnat betala lånet.
Topics: kalix id 318, historisk skogsexport i kallix älvdal, bergman, lån, skuld, bredviken
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Albert Jansson skriver till P.A.Svanberg och meddelar att Ahlströms som köpt fabriken kräver att fabriken utryms på maskiner. Albert begär bemyndigande från P.A. Svanberg att få genomföra ytflyttningen, samt pengar för att anlita folk till detta.
Topics: kalix id 284, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 129
favorite 0
comment 0
Ett brev från 1858 till J.A. Bergman från landshövding Ros
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 85
favorite 0
comment 0
Simon är sjuk och hans syster Helen har åkt till honom i Stockholmär och är naturligtvis lika bekymrad som sina föräldrar. Läkarna har rekommenderat honom "bad" och "pensling" som botgörande behandling. På eget initiativ vill då Simon tillfällligt slå sig ned på Saltsjöbaden, för badens skull och resa in till läkaren för pensling varannan dag. Riktigt vilken sjukdom som Simon lider av ger tyvärr inte brevet någon klarhet i. Däremot skriver Helen...
Topics: kalix id 537-541, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd e brev, filipsborgsarkivet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Tvist om testamentet efter Carolina Bergman: John Nordlund och Henning Montelius stämmer sin svågrar John Bergman och Manne Bergman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f biographica j.a. bergman, carolina bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 127
favorite 0
comment 0
En odaterat skrivelse till Kungl. Maj:t om odugliga träd från kronoskogar
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f div tvister, kronoskogar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bergmankällor
texts
eye 142
favorite 0
comment 0
Skådespel av Henrik Ibsen med delvis påhittat, delvis autentisk bakgrund.
Topics: austrått, östråt, inger, ingerd ottesdatter römer, ibsen, historisk skogsexport från kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bildarkivet
image
eye 67
favorite 0
comment 0
Målning från Waldemarsudde
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, waldemarsudde
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1892
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 133
favorite 0
comment 0
Protokollsutdrag av ett sammanträde i Nederkalix Sockenstuga där Nederkalix sockens fullmäktige avsynar den nyligen av herr överjägmästaren Gustaf Erich Petersson uppbyggda sockenstugan. Man noterar att en del inte är klart men överjägmästaren lovar att tillse att detta blir utfört. Underskriften är av Nils Peter Salander. Salander var sockenskrivare och bodde på Udden, som i anledning av att han bodde där kallades Salanderudden. Från Näsby byakista, Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, näsby byakista, kalix avd f domboksutdrag, sockenstuga,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Balansextrakt ur ekonomisk redovisning av Bergman Hummel & Co:s ekonomi som visar balanserade tillgångar ocj skulder på 1.654.614,14 kr.
Topics: kalix id 668, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet, kalix avd g...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Historisk skogsexport Play
movies
eye 12
favorite 0
comment 0
Berättelsen om Henrik Deutsch, svärfar till Johan Bergman Olson Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, henrik deutsch, torneå
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Filipsborgsarkivet
texts
eye 125
favorite 0
comment 0
P.A. Svanberg har en skuld på sexhundra kronor till predikanten Gustav Nilsson som han förbinder sig att betala med 6% årlig ränta. Se även ID 162-171.
Topics: kalix id 153-154, kalix avd e brev, historisk skogsexport från kalix älvdal, filipsborgsarkivet,...
Uppsats av Gunnar Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman i stockholm,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Bergman-Olson-Almska samlingarna
texts
eye 167
favorite 0
comment 0
Ett större antal brev från perioden 1849-72 till Maria Eurén, vännina till Henrika Bergman född Deutsch, som också är avsändare till flertalet brev.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bergman-olson-almska samlingarna, maria bergman, maria...